0(850) 202 04 50

Kendinizi hastam? hissediyorsunuz, 7/24 doktor ve sa?l?k hizmeti;
herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda.

DOKTOR ?A?IR

7/24 Doktor Hizmeti

Bulundu?unuz yere ?ok k?sa süre i?inde dal?nda profesyonel doktor ?a??r?n.
Gerek kendinize gerekse ailenizden ba?ka birisi i?in olsun uzman doktorlar?m?z hizmetinizde.
H?zl?, kolay, güvenli. Doktor ?a??rman?n en rahat yolu. Beklemeden, bulundu?unuz yerden ayr?lmadan...

Uzman Kadro

Alan?nda uzman doktor kadrosu

Kredi Kart? ile ?deme

Kredi Kart? Deste?i

Mutlu Mü?teriler

MOB?L UYGULAMA

Ios veya Android olsun uygulamam?z tablet ve telefonlar i?in ?zel haz?rlanm??t?r.

Puanlama ve Yorum Yazabilme

Hizmet ald???n?z doktorlar? puanlayabilir, hakk?ndaki yorumlar? okuyabilir ve sizde yorum yapabilirsiniz

7/24 Mü?teri Deste?i

?HT?YACINIZ OLDU?UNDA YANINIZDAYIZ

En yayg?n sa?l?k ko?ullar?n?n% 90'?n? tedavi ediyoruz. ?rne?in:

  • So?uk alg?nl???
  • Cilt ve G?z Sorunlar?
  • Alerjiler
  • Kronik Durumlar
  • T?bbi tavsiye v.b

TEDAV? EDEB?LECE??M?Z HER?EYE BAKIN